Hur mycket sömn bör man få?

Sömn är ett grundläggande behov, oavsett hur gammal du är. Du spenderar omkring en tredjedel av ditt liv med att sova, men sömnbehovet varierar från person till person. Det är svårt att ge ett exakt svar på hur mycket sömn man bör få. Många lever enligt föreställningen att 7-8 timmars sömn är nog, vilket i många fall också kan stämma- men med sömn finns det sällan ett entydigt svar. Ditt sömnbehov utvecklas under hela ditt liv men oavsett ålder är rätt mängd sömn otroligt viktigt för din hälsa. Därför ger vi här en guide till sömnbehov i olika ålderstadier, så att du kan förstå din sömn bättre. Det är nämligen en stor, stor och viktig skillnad mellan hur mycket en vuxen ska sova och hur mycket ett barn ska sova.

Varför är sömn viktigt?

Även om vi sover en tredjedel av våra liv är sömnforskare fortfarande tveksamma till varför vi egentligen sover och varför de processer som sätts igång när vi sover inte lika gärna kan ske i vaket tillstånd. Samma sömnforskare hyser dock inga tvivel om att sömn är otroligt viktigt för vårt fysiska och psykiska välmående.

När du sover skiftar din sömn emellan olika stadier; lätt sömn, djup sömn och REM-sömn. Under den lätta och djupa sömnen är din hjärnas aktivitetsnivå på minimum. Men under REM-sömnen ökar hjärnans aktivitetsnivå, faktum är att den är nästan lika aktiv i den här fasen som den är när du är vaken. Det är under denna fas som du drömmer. Forskning visar att det här stadiet tränar hjärnan att tänka mer abstrakt och kreativt, så att du blir bättre på att lösa problem när du är vaken. När du inte sover tillräckligt försvagas den förmågan kraftigt och risken för stress, depression och koncentrationssvårigheter ökar. Vi har skapat en artikel om sömnfaser som du kan fördjupa dig i.

Du känner såklart till den första konsekvensen av för lite sömn- trötthet nästa dag. Men för lite sömn under längre perioder öppnar också dörren till hälsoproblem. Medan du är vaken sliter du på din kropp och dina muskler dagen igenom, även fast du inte ägnar dig åt tuff fysisk aktivitet. Cellerna i kroppen bryts långsamt ned, men byggs upp igen under natten när du sover. Om kroppen inte får nog med tid till denna process försvagas ditt immunförsvar, vilket ökar risken för att utveckla allvarliga hälsoproblem så som:

  • Försvagat immunförsvar
  • Högre risk för diabetes typ 2
  • Ökat sug efter ohälsosamma saker
  • Förhöjt blodtryck
  • Ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar

Läkare har därför, på goda grunder, länge rekommenderat sömn som ett skydd emot sjukdomar. Så ifall du vill ha de bästa förutsättningarna för en bra fysisk och psykisk hälsa, se till att prioritera din sömn.

Hur många timmar ska man sova?

Frågan "hur många timmars sömn bör man få" är som sagt svår att svara på, då sömnbehovet förändras livet igenom. Spädbarns sömnbehov är mycket större än vuxnas då deras kroppar är under snabb utveckling de första åren, och de har därför nytta av all hjälp som de kan få från sömnen. Under det första året fördubblas deras hjärnor i storlek och de olika centra i hjärnan som hanterar inlärning, känslor och kreativt tänkande utvecklas. Detta kräver en massa energi och arbete och sömnen hjälper deras hjärna att hänga med i utvecklingen.

I takt med att man blir äldre utvecklas kroppen långsammare och därför blir sömnbehovet lägre och ändrar sig också mindre över tid. Sömnbehovet för vuxna är generellt lägre än för barn. Dessvärre får det många vuxna människor att tro att 6 timmars sömn räcker för att ta sig igenom dagen, men ytterst få människor får alla sina sömnbehov tillgodosedda av så få timmars sömn. När puberteten är över är kroppen i stort sett färdigutvecklad och därför kommer sömnbehovet efteråt att vara någorlunda stabilt och ligga kring 8 timmar per natt.

Det sägs ofta att äldre människor behöver mycket mindre sömn än yngre, men det är en överdrift då sömnbehovet i stort sett förblir oförändrat efter puberteten. Din dygnsrytm styrs av en slags biologisk "klocka" som är en grupp celler vilka kollektivt kallas för "nucleus suprachiasmaticus" (förkortat SCN). SCN reglerar när du känner dig trött, men i takt med att din kropp åldras minskar SCN:s förmåga att reglera din dygnsrytm, vilket kan leda till att du känner dig mindre trött trots att din kropps sömnbehov inte ändrats nämnvärt.

I tabellen nedan kan du se hur ditt sömnbehov ändrar sig genom hela livet.

Hur mycket ska vuxna sova?

Vuxnas sömnbehov skiljer sig ganska mycket från barns och ändrar sig mindre över tid. Om du är mellan 18-64 år ska du ha omkring 7-9 timmars sömn. Det är därför mycket möjligt att det räcker för dig med 7 timmars sömn men det är också lika troligt att du behöver mer än så. Det finns ingen formel för hur många timmars sömn man behöver, så det är viktigt att lyssna på kroppens signaler. Om du fortfarande är trött efter 7 timmars sömn bör du försöka att sova lite till.

Winston Churchill fick ofta bara 4 timmars sömn, men det kan möjligen mestadels ha berott på ett visst världskrig. 4 timmars sömn kan vara precis tillräckligt för att du ska ta dig igenom dagen men över längre tid är det ett solklart no-go. Vi människor är generellt så pass lika att det optimala antalet sovtimmar är något så när detsamma för oss alla.

Hur mycket sömn behöver ett barn?

Barns sömnbehov ändras mycket i takt med att de växer upp. Mängden sömn en 12-åring behöver är därför inte densamma som mängden sömn en 15-åring behöver.

En tumregel är att barns sömnbehov minskar ju äldre de blir. Nyfödda sover oftast majoriteten av ett dygn, både på natten och i form av utspridda tupplurar under dagen. Tonåringars sömnvanor ligger närmare föräldrarnas, men många har också ett behov av att sova 10 timmar per dygn.

Du kan läsa mer i vår detaljerade guide om barns sömnbehov.

Vad har din säng för betydelse för sömnens kvalité?

Din säng är avgörande för god sömnkvalité. Därför är det viktigt att du sover i en säng som passar dina behov och dina krav på komfort. En bra säng hjälper dig till sömn där du varken vaknar ofta om natten eller med ont i ryggen dagen efter. Du kommer att tillbringa mycket av din livstid i en säng, så det är utan tvivel värt att hitta den som passar dig allra bäst. På det sättet prioriterar du både din sömn och din hälsa.

Kilder: Sleep Foundation & National Library of Medicine