Guide till att förstå din REM sömn

Du har säkert hört uttrycket REM förut, men vad betyder egentligen REM-sömn och hur påverkas vi av den här typen av sömn? Vi guidar dig genom REM-sömnens betydelse för din hjärna och din allmänhälsa.

Vad betyder REM sömn?

REM sömn är en förkortning för ‘rapid eye movement’, som översatt till svenska betyder snabba ögonrörelser. Under REM-sömnen rör sig dina ögon snabbt, eftersom det ofta är i det här sömnstadiet som du drömmer – även om drömaktivitet även kan förekomma i djupsömnen där ögonen inte brukar röra sig.

Vad är REM sömn?

När du sover växlar din sömn mellan olika stadier och kan delas in övergripande i lätt sömn, djupsömn och REM-sömn. Den typiska nattsömnen karaktäriseras ofta av cykler som varar i cirka 90 minuter. Cykeln börjar i den lätta sömnen och går över i djupsömn för att avslutas i REM-sömn. Du sover ofta mycket i djupsömn först på natten, medan REM-sömnen börjar dominera sist på natten. REM sömnen är därför det sista stadiet i den sömncykel där du sover lätt.

Vad händer under REM sömnen?

När vi är vakna om dagen är våra hjärnor aktiva, men när vi sjunker ner i djupsömnen faller hjärnans aktivitetsnivå.

Men under REM sömnen ökar hjärnan sin aktivitetsnivå och når nästan samma nivå som när vi är vakna. Samtidigt minskar muskelaktiviteten i kroppen, med undantag för den som sker i ögonlockens muskler. Med andra ord är hjärnan vaken och aktiv under REM-sömn, samtidigt som medvetandet är bortkopplat.

Eftersom hjärnan är väldigt aktiv i denna fas vaknar du därför också lätt ur din REM sömn – vilket kan förklara varför du ofta upplever att du vaknar mitt i en dröm.

Varför är REM-sömn viktigt?

Sömn är oerhört viktigt för oss. När vi sover återställs vår hjärna och våra kroppar återhämtar sig. Men förutom att spela en läkande roll har sömnen också en aktiv roll, eftersom den hjälper till att förbättra vår hjärna – speciellt under REM-sömnen.

Forskning har visat att REM-sömn är förknippat med de hjärnprocesser som involverar abstrakt tänkande och bearbetningen av de upplevelser vi har under dagen och under hela livet.

Så när du får din REM-sömn förbättras din förmåga att tänka kreativt och lösa problem.

Hur mycket REM sömn ska man ha?

Det är svårt att säga exakt hur många timmars REM-sömn du bör ha totalt, men en bra tumregel är att du har fått tillräckligt med REM-sömn när du stillsamt vaknar av dig själv.

Eftersom REM sömnen dominerar mer och mer i den sista delen av nattsömnen är det därför också en bra idé att gå och lägga dig vid rätt tidpunkt, så att du är säker på att få den REM sömn du behöver. När du får tillräckligt med REM-sömn får du de bästa förutsättningarna för att klara de utmaningar som dagen för med sig.

Hur viktig är din madrass för din REM sömn?

När är inne i REM-sömnen är det lätt att vakna. Samtidigt är det viktigt att du får tillräckligt mycket drömsömn, så att du inte går miste om de välgörande och bra effekterna som REM-sömnen har för din hjärna. Om du ofta vaknar upp mitt i en dröm, så kan du undersöka om orsaken ligger gömd i din madrass.

Om du till exempel vaknar för att du känner dig för varm, kan du enkelt förbättra och förlänga din REM-sömn genom att sova på en bäddmadrass som har temperaturreglerande egenskaper.

Om du upplever ett sömnmönster där du ofta vaknar av att du behöver vända dig, så kan det vara en bra idé att kanske sova på en kontinentalsäng med en bäddmadrass som har en kärna av ett elastiskt material som till exempel latex. Det gör det lätt att vända dig och du behöver inte vakna av det.

Kilder: Vidensråd for forbyggelse, PNAS

.