Drömtydning

Drömmar är något som de flesta fascineras av och funderar över. Vi alla drömmer stora som små, och vissa kommer ihåg sina drömmar medan andra inte minns dem alls. Men varför drömmer vi? Och vad betyder egentligen det vi drömmer om?

Vi på Bedre Nætter har valt att skriva en text om just drömmar och drömtydning för att göra det enklare för dig som har funderingar och frågor kring det.

Varför drömmer vi?

Drömmar anses vara ett sätt för hjärnan att bearbeta all information vi tar in under dagen. Men exakt varför vi drömmer finns det massor av spekulationer om. Några av dem är att vi drömmer för att vi själva ska kunna gå igenom dagens intryck och sortera dem, att det är nervsystemets sätt för att tränas upp, eller att det har med inlärning att göra, vilket kan förklara varför barns sömn består av en så stor del rem-sömn. Men det är inget som vet till hundra procent varför vi drömmer, vilket är vad många fascineras av, just att det är så mystiskt. Enligt viss forskning så ska drömmar kunna indikera hur en persons fysiska och psykiska hälsa står till.

Våra drömmar kan vara allt ifrån endast 3 minuter till 20 minuter eller mer, och bara för att man inte minns sina drömmar så betyder det inte att man inte drömmer. Vi drömmer ofta ca. 4-5 gånger per natt och det är vanligast att minnas de två sista drömmarna då de brukar vara de längsta. En stressig vardag kan påverka så att vi om natten har ett större antal actionfyllda drömmar, detta för att hjärnan arbetar mer aktivt av stress.

Att tyda sina drömmar

Drömmar är på många vis spännande och mystiska, men kan även vara extremt konstiga och ibland helt oförståeliga. Att kunna förstå sig på vad man drömmer och varför man drömmer kan i vissa fall verka helt omöjligt. Det finns dock vissa som anser att det finns en viss betydelse med sina drömmar och att man kan tyda dessa och deras budskap. Några av de vanligaste drömmarna och hur de kan tydas kan du se nedanför:

  • Att du faller – Drömmer du detta så kan det tyda på att du saknar trygghet eller självkänsla.
  • Att någon dör – Kan tyda på att du lämnar något bakom dig och går vidare för något nytt.
  • Naturkatastrofer – Detta kan tyda på att du har en stark oro eller genomgår stora förändringar.
  • Otrohet – Att drömma om detta innebär ofta att det handlar om oss själva och kan tyda på att vi inte är helt sanna mot oss själva.
  • Att du flyger – Kan tyda på känslan av frihet och befrielse, att du kanske tagit dig ur något som fått dig att känna dig instängd.
  • Att du blir jagad – Kan tyda på att du känner dig stressad och är i en stressad situation.
  • Att du är naken bland folk – Kan kopplas till känslan av sårbarhet och även utsatthet, det kan även tyda på oräddhet om det var en positiv dröm.

Skulle några frågor ha uppstått om Bedre Nætter eller våra produkter, så är du mer än välkommen att kontakta oss. Detta kan du göra genom att maila oss till [email protected], eller genom att skriva till oss i chatten på vår hemsida.