Sömnbehov hos barn

Sömn är enormt viktigt för barn och det är särskilt under de lägsta åldrarna som barn har ett stort sömnbehov.

Forskning visar att barn som regelmässigt får tillräckligt med sömn har bättre uppmärksamhetsförmåga, inlärningsförmåga och allmän mental och fysisk hälsa. Det är därför enormt viktigt för ditt barns utveckling att han eller hon får den rekommenderade mängden sömn som rekommenderas åt barn.

Barns sömnbehov utvecklas dock med åldern och hur mycket ett barn ska sova ändrar sig därför med tiden.

Om ditt barn får tillräckligt med sömn som hon eller han ska ha är svårt att säga – men det finns några riktlinjer för hur många timmar barn ska sova i olika åldrar som är baserat på barns genomsnittliga sömnbehov.

Det betyder att ditt barn självklart kan sova lite mindre eller mer än andra barn och ändå ha det bra. Om du upplever att ditt barn inte har det bra, så kan det dock vara värt att titta närmare på ditt barns sömn.

Hur mycket ska barn sova?

Barns sömnbehov beror på deras ålder, men spädbarns sömnbehov och små barns sömnbehov utvecklas en del i loppet av deras första levnadsår.

Här är det viktigt att nämna att barn inte sover alla timmarna under natten.

Desto yngre barnet är, ju mer normalt är det att tidpunkten för sömnen varierar och att sömnen även fördelas över vilostunder på dagen. Först när barnet är runt 3-4 år kommer behovet av sömn mitt på dagen försvinna.

Hur många timmar ska mitt barn sova?

Hur mycket ditt barn ska sova beror på åldern och därför har vi konstruerat ett lättöverskådligt sömnschema som du kan använda för att värdera om ditt barn får tillräckligt av den goda och välgörande sömnen för deras ålder:

  • Sömnbehov 0-3 månader: 15-18 timmar
  • Sömnbehov 4-11 månader: 14-15 timmar
  • Sömnbehov 1-2 år: 14-13 timmar
  • Sömnbehov 3-5 år: 11-12 timmar
  • Sömnbehov 6-13 år: 10-11 timmar
  • Sömnbehov 14-17 år: 9-10 timmar

Varför är sömn viktigt för barn?

Oavsett om du är ett barn eller vuxen är sömn extremt viktigt för ditt allmänna välmående, men i och med att barn växer och utvecklar sig behöver de mer sömn än vad vuxna har.

Det är nämligen när de sover som barn lagrar dagens intryck, upplevelser och lärdomar. Därför är det viktigt att ditt barn får tillräckligt med sömn för deras ålder, så att de kan hänga med i sin utveckling. Hur många timmars sömn barn ska ha beror alltid på åldern.

Om man till exempel ska svara på hur mycket sömn en 10-åring ska ha, är det nödvändigt att titta på din 10-årings sömnmönster och jämföra det med det genomsnittliga sömnbehovet som barn i samma ålder har. Samma sak gäller om du vill undersöka sömnbehovet hos ett barn på 7 år, till exempel.

Barn sover för lite med åldern

För lite sömn över en längre period kan ha negativa konsekvenser för barnets inlärningsförmåga, immunförsvar och fysiska tillväxt. Trots att barnet såklart inte längre är en liten miniversion av dig, så är det fortfarande viktigt att det får tillräckligt med sömn.

Andelen av unga som inte sover tillräckligt mycket stiger med åldern, vilket både kan skyllas på fysiologiska förändringar i puberteten, men även den ökade användningen av digitala medier bland unga. Ny forskning pekar även på att särskilt det blå skärmljuset kan hämma produktionen av sömnhormonet melatonin.

Tillräckligt med god sömn är extremt avgörande för hur resten av ditt barns dag blir – och om det mår bra i allmänhet. Ett gott råd är därför att hjälpa ditt barn på ett åldersanpassat sätt att varva ner innan läggdags, så att sömnen blir en skön och härlig upplevelse.

Men kom ihåg att hur mycket sömn ett barn ska ha beror på åldern – och därför kan du inte heller pressa ditt barn till att sova mer, om det faktiskt redan sover tillräckligt mycket. Vill du läsa mer om ämnet har vi skrivit ytterligare en artikel inom ämnet sömnbehov.

Källor: Statens Institut for Folkesundhed & Hopkinsallchildrens