Sömnbrist

Sömn är en vetenskap, och under åren har det därför forskats en del inom området. Både när det kommer till för lite sömn och för mycket sömn. Här fokuserar vi på det första, för hos Bedre Nætter vet vi om någon, att sömn är ett basalt behov som ska uppfyllas på samma nivå som mat och dryck.

Flera studier pekar i alla fall på att om du över en längre period sover för lite, kan det medföra att du dör tidigare. 

Men vara bara lugn, sömnbrist är först extra brådskande om du har tendens till att sova under sex timmar per natt – i en längre, sammanhängande period på ungefär tre månader. I detta fall har du 12 procents ökad risk för en för tidig död.

Är du i den situationen så bör du alltså reagera, för det är helt enkelt ett osunt sömnmönster. Mer konkret så ser mängden av sund sömn för en vuxen ut så här när fördelad i olika åldersstadier:

”Unga vuxna från 18-25 år bör sova 7-9 timmar”

”Vuxna i åldern 26-64 år bör sova 7-9 timmar”

”Äldre över 65 år ska helst sova i 7-8 timmar”

Men kom ihåg att detta är rekommendationer. Och därför ska du inte nödvändigtvis vara rädd för att du inte sover nog. Det är nämligen en stor skillnad på, hur mycket eller hur lite sömn vi var för sig kan nöjas med per natt, och därför ska ovanstående endast ses som generella rekommendationer. 

Orsaker till sömnbrist

För lite sömn kan bero på många saker, och om det är i en kortare period, så är det nog inte några problem. Upplever du däremot att du får för lite sömn i en längre period som beskrivet i ett par linjer längre upp, så är det en helt annan sak – detta för att det är direkt skadligt för dig, din kropp och ditt sinne.

Kortvarig sömnbrist = ”akut insomnia”

Långvariga sömnbesvär = ”kronisk eller långvarig insomnia” 

Oavsett om du passar bäst till det ena eller det andra scenariot, så tänker vi, att det är relevant med en överblick på vad nutidens vanligaste orsaker till för lite sömn är. Därför har vi listat dessa här nedanför:

 • Du har konstant mycket tankar – kanske relaterat till stress eller press på jobbet eller där hemma. Det kan också vara att du är bekymrad för att inte kunna somna.
 • Du går och lägger dig på olika tidpunkter varje kväll, och du stiger inte upp samma tid om morgonen. Alltså har du inte byggt upp en fast sömnrytm, som annars är avgörande för den goda nattsömnen.
 • Du tar en eller fler tupplurar under dagen för att du känner trötthet, men det gör det ännu svårare att somna om kvällen.
 • Du äter sötsaker (socker) eller kaffe (koffein) strax före att du ska sova, vilket ger dig förnyad energi, vilket inte passar så bra när det snart är läggdags.
 • Du har ont om tid, och därför skjuter du upp springturen eller turen till gymmet innan du ska sova.
 • Det är för mycket ljud eller ljus i ditt sovrum när du ska sova – och ljuset från diverse skärmar räknas också med här, detta för att det blåa ljuset aktiverar din hjärna.

Kan du känna igen dig i en eller flera av ovanstående punkter så har du funnit en eller flera möjliga orsaker till att du inte kan sova. Och detta är en bra start. 

Därefter säger det sig självt, att du ska så mycket som möjligt försöka att göra dig av med dina gamla sömnvanor i jakten på mer och bättre sömn. Och om du inte gör det, så kan konsekvenserna vara många. Dem kan du läsa mer om i nästa och sista avsnittet.

Konsekvenser vid sömnbrist

Om du får för lite sömn, kan det ha stora och många konsekvenser, som kan gå ut över din hälsa både psykiskt och fysiskt:

 • Du upplever att du mister din koncentrationsförmåga, och därför har du svårare med att lära nya saker – exempelvis på jobbet.
 • Du har större tendens till humörsvängningar än annars, vilket kan gå ut över dem du umgås med i din vardag.
 • Du har dålig reaktionsförmåga, vilket kan synas särskilt tydligt när du sätter dig bakom ratten i en bil.
 • Du har tyvärr ökad risk för att utveckla sjukdom, stress, depression och sämre minne, när du sover för lite.
 • Du är i riskzonen för att bli överviktig för att du upplever ett ökat behov till osunda och söta saker, speciellt när du har brist på sömn.
 • Du har dessutom 12% ökad risk för att dö tidigare om du är en av dem som får för lite sömn om natten, vilket är en konsekvens som ger en ordentlig tankeställare om du frågar oss.

Sömnbrist är alltså ett problem, som ska tas på allvar, detta för att det kan vara många hälsomässiga konsekvenser. Det är också därför som det i vissa fall ger mening att uppsöka en specialist som kan hjälpa dig ytterligare. 

Så om du kan känna igen dig själv i flera av de upplistade orsakerna och konsekvenserna vid sömnbrist, så är det mycket som tyder på att du får för lite sömn. Därför rekommenderar vi att du nu arbetar aktivt med din sömn, så att du framöver får mer sömn, bättre nätter och en sundare hälsa.