Optimalt stöd och komfort med sju komfortzoner

Ett bra stöd och komfort är avgörande för en bra nattsömn. Därför kommer du i vårt sortiment också finna ett stort urval av luxuösa madrasser, som är indelade i sju komfortzoner istället för de vanliga fem. Antalet komfortzoner är en kvalitetsstämpel som indikerar hur flexibel madrassen är. De sju komfortzonerna betyder, att du i en väsentligt högre grad kommer uppleva ett personligt och optimalt stöd, vilket är med till att försäkra dig en sund, naturlig liggställning och därmed också en djupare sömn. Varje liggställning är unik och med sju komfortzoner kommer du att få uppleva en madrass som anpassar sig efter just dina behov.

Optimal tryckavlastning

De sju komfortzonerna ger dig en optimal tryckavlastning där din kropp har som mest behov för det. Ju fler komfortzoner, ju bättre kommer stödet och komforten vara, detta för att madrassen kan i en högre grad anpassa sig efter varje kroppsdel. De sju komfortzonerna ger ett speciellt och individualiserat stöd till dina tryckpunkter, där du har som mest behov för det – detta gäller speciellt nacke, skuldra, ländrygg och höft. Zonen omkring skuldrorna är exempelvis mjukare än vid ländryggen, detta för att kroppen har behov för olika hårdheter. Med denna zonindelning är du garanterad en god återhämtning, optimal blodcirkulation och därmed också den mest optimala nattsömnen.