Tilltro till textilier med OEKO-TEX-märket

OEKO-TEX® är världens ledande sundhets- och miljömärkning för textilier. STANDARD 100 by OEKO-TEX®-märket på produkter visar, att varan är testad och godkänd enligt kraven som den internationella OEKO-TEX®-föreningen har ställt. Krav som handlar om innehållet av kemiska ämnen, som kan – eller misstänks för att kunna – skada hälsa eller miljö. Namnet OEKO-TEX® betyder att man har att göra med human-ekologiska textilier. Detta innebär, att det inte har någon skadlig effekt på människors sundhet och hälsa. Märket är alltså din garanti för att produkten uppfyller kravet om att det inte innehåller en rad sundhetsskadliga ämnen, eller ämnen som misstänkts för att vara sundhetsskadliga.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-märket har namnet ”TILLTRO TILL TEXTILIER”, och det är endast möjligt att uppnå, om alla delar av en produkt lever upp till de angivna kriterierna. Med ett OEKO-TEX®-märke uppfyller produkten exempelvis lagstiftningen om potentiellt cancerframkallande AZO-färgämnen och om nickel i metalltillbehör, till exempel dragkedjor och tryckknappar. OEKO-TEX®-märkningen ställer dessutom högre krav till de sundhetsmässiga standards och är långt mer omfattande än vad lagstiftningen i Sverige och EU (REACH) kräver.

4 produktklasser

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-märket kan delas in i fyra produktklasser beroende på mängden av tillåtna restkemikalier i den slutgiltiga produkten. Ju mer intensivt en textil är i kontakt med huden, ju strängare är kraven. De produkter som lever upp till de strängaste kraven, certifieras i klass I-standarden och kan också rekommenderas till barn under 3 år. Här på Bedre Nætter säljer vi endast produkter, som tillhör Klass I och Klass II. Du kan läsa mer om de fyra produktklasserna här.

OEKO-TEX är en demokratisk förening, som 2-3 gånger om året diskuterar och röstar om förbättringar av standarder, prövningssystem och testmetoder enligt ny medicinsk kunskap om sundhets- och miljöskadliga ämnen, ny lagstiftning om kemikalier och utvecklingen inom textilområdet. På detta vis är OEKO-TEX-märket din garanti för att produkten alltid lever upp till de gällande krav som är inom sundhetsmärkningen.

Du kan läsa mer om de aktuella STANDARD 100-testkriterierna här.